C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Районен съд гр. Лом е един от 3-те районни съдилища в Монтански съдебен окръг.
Района на действие на съда включва пет общини – Лом, Вълчедръм, Брусарци, Медковец и Якимово с общо 39 населени места.
В съда работят седем съдии, един държавен съдебен изпълнител, двама съдии по вписванията и 27 съдебни служители.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховен касационен съд на Република България, Върховен административен съд, апелативни, административни, окръжни, военни и районни съдилища. Районният съд е основен първоинстанционен съд и на него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.
Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.
Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Те могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.
Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират.
В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация