C C C C A+ A A- X

Представяне

Районен съд гр. Лом е един от 3-те районни съдилища в Монтански съдебен окръг.
Района на действие на съда включва пет общини – Лом, Вълчедръм, Брусарци, Медковец и Якимово с общо 39 населени места.
В съда работят петима съдии, един държавен съдебен изпълнител, трима съдии по вписванията и 28 съдебни служители.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховен касационен съд на Република България, Върховен административен съд, апелативни, административни, окръжни, военни и районни съдилища. Районният съд е основен първоинстанционен съд и на него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.
Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.
Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Те могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.
Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират.
В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели. 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Съдиите и администрацията в Районен съд гр.Лом сме убедени, че Вие:


Водени от желанието да улесните работата на съда,
Изразявайки уважението си към съдебната институция,
И на основание собственото си възпитание и култура,

При посещението си в Съдебната палата Вие:

• Идвате в прилично облекло;
• Изключвате мобилните си телефони;
• Изхвърляте дъвките;
• Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;
• Не се появявате в нетрезво състояние;
• Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате взаседателната зала, след като делото е започнало;
• Не вдигате скандали на служителите в съда, и Сте готови да съдействате за съдопроизводството.

За което Ви благодарим!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация