C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за звукозапис в съдебна зала
Инструкция за реда и начина за достъп до електронни дела в ЕПЕП
Стратегия за намаляване продължителността на делата и разработване на времеви стандарти
Вътрешни правила за реда и начина за предоставяне на информация на ДСИ при ЛРС от Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ
Ред и начин за връчване на призовки и съдебни книжа - презентации и материали   Презентация 1   Презентация 2  Презентация 3
Вътрешни правила за организацията и дейността на Общото събрание
Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес
Вътрешни правила за защита на личните данни в Районен съд Лом
Вътрешни правила за използване на адвокатската стая в Районен съд - Лом
Правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към Районен съд Лом, чрез инсталирано терминално устройство ПОС
Обрацец за издаване на разрешение за достъп до конкретно дело
Вътрешни правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс на съдебните служители
Медийна политика на Районен съд гр. Лом
Оперативен план за дейността на Районен съд - Лом
Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила за реда и документооборота при връщане на погрешно внесени такси
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за случайно разпределяне на съдебни дела
Вътрешни правила за разпределяне на съдебни дела чрез опция "по дежурство"
Вътрешни правила за кореспонденция чрез електронни адреси - Приложение №1
Вътрешни правила за връчване на призовки, съобщения и уведомления
Вътрешни правила за управление на учрежденския архив
Правила за професионална етика на съдиите в България

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация