C C C C A+ A A- X

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дата на публикуване 7 юли 2021 Последна редакция 7 юли 2021 Новини Отпечатай

Районен съд – Лом уведомяваме всички физически и юридически лица, които са страни в производството по дела, че могат да се възползват от възможността по чл. 38, ал.3 от ГПК, като посочат адрес на електронна поща - за връчване по ВСЯКО КОНКРЕТНО ДЕЛО, по което са страна, чрез заявление, че желаят връчване на посочения електронен адрес.

Изричното заявление, с което се посочва ел. адрес за връчване на съдебни книжа по всяко конкретно дело, следва да бъде изпратено в писмена форма или на ел. адрес: edelivery@rclom.org, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) от представляващия учреждението или юридическото лице.

ВАЖНО!! С цел изпълнение на измененията в ГПК, в сила от 30.06.2021г. , следва посочените в разпоредбата на чл. 50, ал.5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти оптимално бързо в кратък срок да посочат електронен адрес по чл. 38, ал.2 ГПК, чрез който трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа.

Считано от 07.07.2021г. Районен съд Лом е регистриран в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“. Това дава възможност на страните по делата за бързо и сигурно връчване на призовки, съобщение и съдебни книжа, като е гарантирано удостоверяване на времето на изпращане и времето на получаване на документи и съобщения, както и тяхната достоверност.

За използването на ССЕВ получателя трябва да е регистриран в системата. При заявено писмено съгласие от страните по всяко конкретно дело, Районен съд – Лом може да изпраща призовки и книжа чрез ССЕВ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация